Thứ Năm, 11 tháng 8, 2011

TÓC TẾT VIỀN 2 BÊN ^^!

Lại thêm một kiểu tóc tết nữa cho bạn thử nghiệm đấy nhé!
Tóc tết viền 2 bên, Tóc đẹp, Làm đẹp, toc tet 2 ben, toc tet, kieu toc tet, kieu toc tet dep, lam dep toc tet
Để sở hữu kiểu tóc xinh đẹp này, chúng ta sẽ cùng bắt đầu thực hiện theo các bước dưới đây nhé.
Tóc tết viền 2 bên, Tóc đẹp, Làm đẹp, toc tet 2 ben, toc tet, kieu toc tet, kieu toc tet dep, lam dep toc tet
Đầu tiên bạn lấy 3 lọn tóc nhở ở bên tay trái.
Tóc tết viền 2 bên, Tóc đẹp, Làm đẹp, toc tet 2 ben, toc tet, kieu toc tet, kieu toc tet dep, lam dep toc tet
Nhớ thứ tự các lọn.
Tóc tết viền 2 bên, Tóc đẹp, Làm đẹp, toc tet 2 ben, toc tet, kieu toc tet, kieu toc tet dep, lam dep toc tet
Và tết chéo nhau theo hướng dẫn trên hình.
Tóc tết viền 2 bên, Tóc đẹp, Làm đẹp, toc tet 2 ben, toc tet, kieu toc tet, kieu toc tet dep, lam dep toc tet
Trong quá trình tết bạn sẽ lấy lần lượt thêm các lọn ở 2 bên.
Tóc tết viền 2 bên, Tóc đẹp, Làm đẹp, toc tet 2 ben, toc tet, kieu toc tet, kieu toc tet dep, lam dep toc tet
Tóc tết viền 2 bên, Tóc đẹp, Làm đẹp, toc tet 2 ben, toc tet, kieu toc tet, kieu toc tet dep, lam dep toc tet
Tóc tết viền 2 bên, Tóc đẹp, Làm đẹp, toc tet 2 ben, toc tet, kieu toc tet, kieu toc tet dep, lam dep toc tet
Tóc tết viền 2 bên, Tóc đẹp, Làm đẹp, toc tet 2 ben, toc tet, kieu toc tet, kieu toc tet dep, lam dep toc tet
Tóc tết viền 2 bên, Tóc đẹp, Làm đẹp, toc tet 2 ben, toc tet, kieu toc tet, kieu toc tet dep, lam dep toc tet
Bạn cứ tết lần lượt như vậy cho đến hết phần viền tóc của 2 bên.
Tóc tết viền 2 bên, Tóc đẹp, Làm đẹp, toc tet 2 ben, toc tet, kieu toc tet, kieu toc tet dep, lam dep toc tet
Khi thực hiện xong bạn sẽ được lọn tóc tết 1 bên như thế này.
Tóc tết viền 2 bên, Tóc đẹp, Làm đẹp, toc tet 2 ben, toc tet, kieu toc tet, kieu toc tet dep, lam dep toc tet
Thực hiện tương tự với lọn tóc tết bên còn lại.
Tóc tết viền 2 bên, Tóc đẹp, Làm đẹp, toc tet 2 ben, toc tet, kieu toc tet, kieu toc tet dep, lam dep toc tet
Bạn dùng dây chun buộc lại phần đuôi tóc.
Tóc tết viền 2 bên, Tóc đẹp, Làm đẹp, toc tet 2 ben, toc tet, kieu toc tet, kieu toc tet dep, lam dep toc tet
Sau đó cột nối 3 lọn tóc lại với nhau ở phía dưới. Chọn một dây buộc thật đẹp mắt.
Tóc tết viền 2 bên, Tóc đẹp, Làm đẹp, toc tet 2 ben, toc tet, kieu toc tet, kieu toc tet dep, lam dep toc tet
Bạn có thể tạo thêm một kiểu tóc mới ở bước cuối cùng này.
Tóc tết viền 2 bên, Tóc đẹp, Làm đẹp, toc tet 2 ben, toc tet, kieu toc tet, kieu toc tet dep, lam dep toc tet
Gập phần đuôi tóc lên.
Tóc tết viền 2 bên, Tóc đẹp, Làm đẹp, toc tet 2 ben, toc tet, kieu toc tet, kieu toc tet dep, lam dep toc tet
Dùng kẹp ghim giữ chặt.
Tóc tết viền 2 bên, Tóc đẹp, Làm đẹp, toc tet 2 ben, toc tet, kieu toc tet, kieu toc tet dep, lam dep toc tet
Và như vậy bạn đã có một kiểu tóc cuộn sau rất lạ mắt.
Tóc tết viền 2 bên, Tóc đẹp, Làm đẹp, toc tet 2 ben, toc tet, kieu toc tet, kieu toc tet dep, lam dep toc tet
Kẹp thêm một chiếc nơ cài, kiểu tóc trở nên duyên dáng bội phần.
Đăng nhận xét