Thứ Sáu, 2 tháng 9, 2011

Bím kiểu truyền thống !!!


KIỂU THỨ 1
Bím kiểu Pháp hay còn gọi Bím đuôi tôm 

 Bước 1 : Chừa phần tóc mái ( nếu có) . Lấy một phần tóc trên đỉnh đầu, chia làm ba phần bằng nhau. Rồi đánh số 1, 2, 3 từ trái sang phải.
 Đưa lọn tóc số 3 sang trái và nằm trên lọn tóc số 2. 
Sau đó đưa lọn tóc số 1 sang phải và nằm trên lọn tóc số 3 (Lúc này lọn tóc số 1 đang nằm giữa lọn tóc số 3 và số 2)
Bắt thêm phần tóc mới từ hai bên (chừa phần tóc mai) và làm tượng tự đến khi hết tóc bắt.

Sau khi đã bắt hết tóc các bạn có thể dừng lại ở đây !
HOặc thắt luôn phần đuôi tóc
Các bạn có thể cuộn phần tóc đuôi lại lận vào trong.


 Bước 1 : Chừa phần tóc mái ( nếu có) . Lấy một phần tóc trên đỉnh đầu, chia làm ba phần bằng nhau. Rồi đánh số 1, 2, 3 từ trái sang phải.
 Đưa lọn tóc số 3 sang trái và nằm dưới lọn tóc số 2. 
Sau đó đưa lọn tóc số 1 sang phải và nằm dưới lọn tóc số 3 (Lúc này lọn tóc số 1 đang nằm giữa lọn tóc số 3 và số 2)
Bắt thêm phần tóc mới từ hai bên (chừa phần tóc mai) và làm tượng tự đến khi hết tóc bắt.
Bước 2: Các bạn cũng sẽ làm tương tự kiểu tóc trên
Riêng kiểu này các bạn không lận tóc vào trong mà chỉ cuộn phần đuôi và cố định bằng kẹp tăm !
VẪN CÒN RẤT NHIỀU KIỂU BÍM KHÁC CÁC BẠN GHÉ XEM THƯỜNG XUYÊN ĐỂ CẬP NHẬT NHIỀU KIỂU TÓC MỚI NHÉ !!!

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ QUAN TÂM
CHÚC CÁC BẠN THỰC HIỆN THÀNH CÔNG

Đăng nhận xét